Projecten

Natuurrampen

De armste gebieden ter wereld worden steeds vaker getroffen door zware overstromingen, orkanen en droogtes. Door de klimaatverandering wordt deze rampen steeds groter.

De deelstaat Odisha is een van de schrijnendste voorbeelden van dit wereldwijde probleem. Odisha is een van de allerarmste gebieden van India. Het wegennet is er primitief en de voorzieningen bijzonder schaars. Hand in Hand steekt de slachtoffers van deze rampen een hand toe. 

In 1999 werd het gebied getroffen door een superorkaan. 
In 2000 door droogte en (als gevolg daarvan) hongersnood.
In 2001 en 2008 door zware overstromingen.
In september 2011 was er een zware overstroming.
In 2019 was er wederom een allesverwoestende cycloon

Hand in Hand geeft humanitaire hulp aan slachtoffers van deze natuurrampen. We richten ons daarbij vooral op de allerarmsten en kwetsbaarsten. Speciale aandacht geven we daarbij aan kinderen die hun ouders zijn verloren. Hand in Hand verstrekt noodhulp (voedsel, kleding, medicijnen) maar richt zich ook op structurele gezondheidszorg en onderwijs.