Projecten

Gezondheidszorg in Zuid-Oost India

De Hariharananda Charitatieve Gezondheidscentra (HCHC) geven professionele medische behandelingen aan mensen die geen toegang hebben tot reguliere medische en tandheelkundige zorg. Sinds de oprichting van Hand in Hand in 2000 zijn er 5 Gezondheidscentra opgericht, 3 gezondheidscentra in de districten van Cuttack (Jagatpur), Puri (Balighai), West Medinipur (Bhisindipur) en 2 dorps gezondheidsprojecten in Arua en Athagarh. Deze gezondheidscentra liggen in gebieden waar tot nu toe geen gratis medische zorg beschikbaar was. Er worden jaarlijks meer dan 140.000 patiënten behandeld. Er werken momenteel 25 artsen en 20 paramedische medewerkers in deze centra.
Er wordt in de verschillende centra gewerkt volgens de reguliere gezondheidszorg, de homeopathische zorg en zorg volgens de Ayurveda.

Hand in Hand steunt haar lokale partner Prajnana Mission bij het opzetten en onderhouden van deze gezondheidscentra.

Mensen krijgen in de klinieken niet alleen gratis medisch onderzoek en behandeling, maar kunnen zo nodig ook naar een gespecialiseerd ziekenhuis vervoerd worden. Indien nodig wordt gratis medicatie voorgeschreven. De gratis behandeling varieert van eenvoudige chirurgische ingrepen tot behandeling van acute aandoeningen als gevolg van infecties en langdurende zorg bij hoge bloeddruk, diabetes of longaandoeningen. Zo nodig wordt er laboratorium onderzoek gedaan. Eén van de Health Centers behandelt patiënten alleen volgens de homeopathische geneeswijze.

Vanuit diverse gezondheidscentra wordt met mobiele uitrustingen lokale gezondheidszorg aangeboden in sloppenwijken en in afgelegen plattelandsgebieden.

Via gezondheidskampen in de dorpen wordt voortdurend hulp geboden in gebieden waar onvoldoende of geen toegang is tot Gezondheidszorg.

Op scholen, universiteiten en openbare gelegenheden worden voorlichtingsactiviteiten georganiseerd, zoals World Health Day, Anti- Smoking Day, World Aids Day.

 Jagatpur Health Center

Het Charitatieve Gezondheid Centrum in Cuttack is sinds 2014 operationeel en is het hoofdgebouw van de gezondheidscentra. Het centrum behandelt in toenemende mate patiënten uit de achterstandswijken van de stad. 

In het centrum is o.a. specialistische zorg aanwezig op het gebied van kinderziekten, gynaecologie, cardiologie, oogheelkunde, urologie, neurologie, orthopedie, dermatologie en chirurgie.

Deze dagkliniek beschikt over een laboratorium, een ruimte voor het maken van röntgenfoto’s, een ruimte voor het maken van ecg’s, een tandheelkundige ruimte en een fysiotherapie ruimte.
Normaal gesproken worden hier meer dan 100 patiënten per dag behandeld.

Het nieuwe complex is voorzien van een diesel generator voor continu stroomvoorziening, een lift voor de zieken, een brandbeveiliging systeem en een ambulance voor spoedgevallen.

De open wachtruimte aan de voorkant van het gebouw heeft een dak gekregen waardoor er extra wachtruimte is waar patiënten video’s over gezondheid, hygiëne en zuigelingenzorg kunnen bekijken.

Het team van dit gezondheidscentrum zorgt ook voor Health Camps in verafgelegen dorpen en soms in scholen.

Balighai Health Center

Sinds mei 2001 leidt Prajnana Mission met steun van Hand in Hand het Health Center in Balighai, in de buurt van Puri. Het gebouw heeft o.a. behandelkamers waar kleine chirurgische ingrepen kunnen worden uitgevoerd, een apotheek en een ziekenkamer met 4 bedden voor noodgevallen .
Er is o.a. een behandelkamer voor tandheelkunde en fysiotherapie

Dit grote Health Center is 7 dagen per week open. Eén arts en apotheker zijn in betaalde dienst. Andere artsen en helpers werken op vrijwillige basis. Het team zorgt ook voor Health Camps (behandeling op locatie) in veraf gelegen en moeilijk te bereiken dorpen in de regio.
In het centrum worden regelmatig voorlichtingsactiviteiten gehouden.

Bishindipur Health Center

In dit gezondheid centrum in West Bengalen worden patiënten met homeapathie behandeld. In India wordt homeopathie beschouwd als de hoeksteen van alle vormen van behandeling, samen met ayurvedische en allopathische geneeswijze. 

Dorps gezondheidsprojecten

Het dorps gezondheidsproject Arua, bevindt zich op het terrein van de Balashram School en biedt 4 dagen per week algemene en homeopatische behandelingen aan en 2 maal per maand tandheelkundige zorg.

Het dorps gezondheidsproject Athagarh biedt naast de homeopatische behandelingen 2 keer per maand tandheelkundige zorg aan.

Mobiele ‘Health Camps’

Medische zorg op locaties waar geen artsen zijn.

Als de patiënt niet naar de dokter kan komen, komt de dokter naar de patiënt. Om gratis primaire gezondheidzorg te verlenen, organiseert Prajnana Mission, met de hulp van Hand in Hand ‘Health Camps’ in veraf gelegen en moeilijk te bereiken gebieden in Odisha. Naast gratis gezondheidszorg wordt er voorlichting op scholen gegeven en wordt schriftelijke informatie verstrekt over hygiëne en gezondheid.
Health Camps worden georganiseerd door de medische teams van Balighai en Cuttack Health Centers. Met een ambulance (door Hand in Hand gefinancierd) worden artsen, apothekers en hulpverleners naar deze geïsoleerde plekken gereden.

Bij de Health Camps werken huisartsen samen met specialisten zoals gynaecologen, verloskundigen, kinderartsen en chirurgen. Laboratoriumonderzoek hoort bij het diagnostisch onderzoek. De patiënten die nader onderzoek nodig hebben, worden verwezen naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. In geval van nood kunnen patiënten door de ambulance naar een kliniek worden gebracht. De kosten hiervan worden vergoed door Hand in Hand.

Ambulances

Met een mobiele medische en tandheelkundige unit (MMDU) wordt een groot aantal medische- en tandheelkundige behandelingen uitgevoerd. Eenvoudig en met weinig kosten. De ambulance kan ook ernstig zieke mensen naar afgelegen ziekenhuizen vervoeren. Deze verbouwde vrachtwagen heeft 2 tandartsenstoelen, medische instrumenten en een klein laboratorium. Zo’n MMDU is hard nodig, want sommige dorpen liggen meer dan 100 kilometer verwijderd van gezondheidscentra. Patiënten worden behandeld voor gebit- en mondproblemen en krijgen voorlichting over gebitsverzorging.

Bij de Health Camps op scholen wordt ook altijd een algemeen tandheelkundig onderzoek gedaan. Bij de leerlingen worden altijd veel gaatjes gevonden maar ook ernstigere gebitskwalen. De MDDU komt een week later terug om de gescreende leerlingen te behandelen en uitleg te geven over gebitsverzorging.

Covid

In mei 2021 is in samenwerking met de lokale autoriteiten, in het gezondheidscentrum in Jagatpur gestart met het vaccineren van mensen boven 18 jaar. Ongeveer 35.000 mensen hebben hiervan gebruik gemaakt en hebben 2 doses gekregen.

In juni 2021 zijn er 100 jumbo cilinders zuurstof en andere hulpmiddelen t.b.v. de Covid gedoneerd aan diverse ziekenhuizen en Covid gezondheidscentra.