Projecten

Balashram School

De Hariharananda Balashram Residential School

Sinds juli 2004 is de Hariharananda Balashram Residential School een veilig onderkomen voor extreem arme kinderen uit de deelstaat Odisha in India.

Jaarlijks worden 40 kinderen tussen 4 en 5 jaar geselecteerd onder de allerarmste families in Odisha van het platteland of uit sloppenwijken, waarna zij voor 14 jaar op de Balashram blijven.
In de Balashram krijgen deze kinderen niet alleen een nieuw thuis, maar zij krijgen er ook zorg voor hun gezondheid en hoog gekwalificeerd onderwijs, waarmee er een basis wordt gelegd voor hun toekomst. 

Voor de selectie van de kinderen is een speciale commissie samengesteld, die ter plekke in de dorpen gaat kijken waar de hulp het hardste nodig is.

In 2004 opende de Balashram haar deuren met een groep van 34 kinderen en één onderwijzer en twee assistenten. De eerste 34 kinderen werden gekozen uit weeshuizen en verafgelegen dorpen in de armste districten van Odisha, waar de kinderen op straat of op het land rondzwierven.

Op dit moment, september 2022 heeft de Balashram School 300 jongens en 300 meisjes, 28 onderwijzers/onderwijzeressen en 36 overige medewerkers.

De school

De Balashram is een Engelstalige “Medium School”, die onder toezicht staat van de CBSE (Central Board of Secondary Education) in New Delphi en wordt erkend door de Indiase regering.
De eerste taal op school is Engels, de tweede taal is het Odia en Hindi is de derde taal. De lessen worden voornamelijk in het Engels gegeven. Naast basisvaardigheden, zoals taal en rekenen, wordt er o.a. les gegeven in wiskunde, natuurkunde, sociale wetenschappen en milieukunde.
De nadruk ligt in het begin op spelenderwijs leren. De kinderen krijgen praktische vaardigheden aangereikt, zoals o.a. het omgaan met computers, tuinieren en techniek. Vanaf groep 8 worden zij voorbereid op een baan of een studie.
Er zijn verschillende activiteiten, zoals cultureel onderwijs (muziek, kleurrijke expressie en dans), natuur en omgeving, sport en spel en spiritueel onderwijs, waarbij steeds wordt gewerkt volgens de normen van de CBSE. 

De kinderen en de adolescenten worden aangemoedigd te dromen van een leven dat zij voor zichzelf kiezen en deze dromen te realiseren door hun eigen inspanningen.
Dit is weergegeven in het logo van de School “Make Your Dream a Reality” en is terug te vinden in de pedagogische benadering van de School.

Make your Dream a Reality

Sinds 2013/2014 wordt er beroepsonderwijs op de school gegeven, als onderdeel van een competentie programma. Zij krijgen vaardigheden mee om hen in staat te stellen de waarde van werken in te zien. Er zijn lessen beschikbaar voor jongens en meisjes in kleermakerswerk, tuinieren, desktop publishing, computer hardware en montage, loodgieterswerk, elektrische bedrading, fietsreparatie, kappersvaardigheden, koken en nog meer.
Iedere student volgt minimaal 2 onderwerpen en mogen meer onderwerpen kiezen, afhankelijk van hun interesse.
De basisvaardigheden zoals hierboven beschreven zijn verplicht.
Alle studenten krijgen les in vechtsporten en in yoga.

Voor de oudere studenten zijn er Ethische Education Camps. Het doel hiervan is dat iemand helder moet zien te krijgen wat zijn levensdoel is en dat hij/zij leert hoe dit te bereiken. 

In deze Ethische Education Camps worden hoog ethisch-morele waarden aangeleerd. Onderwerpen zijn o.a. leren behulpzaam te zijn, het oefenen van geduld en hoe je vrij kunt zijn van zgn. “lijden”.

In de Hariharananda Balashram wordt ieder kind gezien als een uniek individu.

Alle kinderen krijgen de aanmoediging en begeleiding die het beste bij hen past.

De accomodatie

Het gebied van de Balashram beslaat 4 hectare en is verkregen door een gulle donatie.

Door het groeien van het aantal kinderen (40 kinderen per jaar) is in de loop van de jaren de school en de campus voortdurend uitgebreid. Naast het schoolgebouw zijn er diverse andere gebouwen, waaronder de slaapverblijven voor de kinderen en de eetzaal. Er is een speelterrein, er zijn sportvelden en er is een gezondheidscentrum. 

Er is een apart gebouw voor de onderwijzers en andere medewerkers, die vaak met hun gezin op de Balashram wonen.

De Balashram heeft op dit moment 26 slaapzalen voor de meisjes en 23 slaapzalen voor de jongens.
Er is een computer lokaal met 45 computers en een projector voor het lesgeven van informatietechnologie.
In het schooljaar 2013/2014 heeft de Balashram het audiovisuele leersysteem ingevoerd.
Sinds augustus 2020 is er een klein auditorium.
In februari 2021 is de nieuwe centrale bibliotheek in gebruik genomen.

Andere ontwikkelingen zijn o.a.
– uitbreiding van de tuinen en de aanleg van een waterput in de Balashram School
– de bouw van een boerderij voor de Indiase koeien en het leveren van zuivelproducten aan de kinderen van de school
– de bouw van een biogasinstallatie. Geen hout meer nodig voor het koken.
– de installatie van zonnepanelen

Er is een stal met meer dan 180 koeien, waarmee de school volledig in de eigen melkproducten kan voorzien. De koeienmest wordt gebruikt voor het bemesten van de groentetuin en de rest wordt verwerkt in een biogas-installatie, waarmee energie wordt opgewekt om te koken.

Chrysalis

Chrysalis begeleidt afgestudeerde jongens en meisjes van de Balashram Residential School op hun levenspad na het verlaten van de school.
Dit speciale project van Hand in Hand, geleid door de Prajnana Mission, heeft als doel de afgestudeerden een optimale begeleiding te geven.

In dit project worden de studenten 3-5 jaar begeleid, totdat zij zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien. 

Hariharananda Shikshashrams

In vervolg op de Balashram School is er in 2018/2019 een onderwijsproject gestart, waarbij in lokale onafhankelijke dorpsscholen in het district Odisha, kinderen tegen een minimum aan kosten, goed gekwalificeerd basisonderwijs krijgen, met speciale aandacht voor de Engelse taal.

De eigen bijdrage van de kinderen wordt berekend op basis van de middelen van de ouders en de mogelijkheid om te betalen, dit om er zeker van te zijn dat alle kinderen in het gebied naar school kunnen. 

2 van de 30 geplande scholen zijn inmiddels gestart. Ze worden allemaal Hariharananda Shikshashrams genoemd, gevolgd door de naam van het dorp waar de school is gelokaliseerd.

De eerste school is gebouwd in 2018/2019 in Rajangar in het district Athagarh en de tweede in Myurbhani.  

Diverse andere welzijnsprogramma’s voor meisjes en vrouwen

– Persoonlijke ontwikkelingsworkshops voor meisjes.
Dit zijn sessies van halve dagen voor meisjes van 11-14 jaar op school en/of op College.

– Orientatieprogramma’s voor plattelandsvrouwen.
Dit zijn meestal huisvrouwen. De bedoeling is om vrouwen meer bewustzijn bij te brengen, verschillende vaardigheden op te doen, hen te begeleiden bij mogelijkheden om geld te verdienen.

– Jeugdorientatiekampen (buiten de school)
Deze zijn om de jeugd voor te bereiden op de wereld. 
Het zijn programma’s van 5 dagen voor meisjes van 12-16. Reis- en verblijfskosten is gratis voor alle deelnemende meisjes.